• شیراز معالی آباد مجتمع تجاری-اداری آفتاب طبقه 4 اداری واحد 615
  • info@omidjavanan.com
  • 07136251080

رویای خود را زندگی کنید

بخش رویاساز امید جوانان علاوه بر تسریع در ایجاد اشتغال و دریافت آثار مثبت فرهنگی- اجتماعی که از ایجاد اشتغال نشأت می پذیرد، فضایی را ایجاد کرده تا هر کسی بتواند رویای خود را محقق سازد. در این دپارتمان برای رسیدن شما به رویایتان برنامه ریزی می شود و انواع خدمات مورد نیاز به صورت رایگان به شما داده می شود. ما در نظر داریم تا مسیر اهداف شما را هموار سازیم و افراد با اهداف مشترک را کنار یکدیگر بیاوریم تا سرعت رسیدن شما به اهدافتان بیشتر شود. در کنار تمام این خدمات ما در تمام مدت تحقق هدف کنار شما ایستاده ایم و کمک می کنیم تا رویای خود را به چشم ببینید.

از ایده تا اجرا

دارای چشم‌انداز برای آینده کسب و کار شما و مهمتر از آن دارای توانایی پیاده‌ کردن رویاها